Klicka här för tillgång till äldre nummer av tidningen
Westgötarnas Idrottshistoria

 


 

Ordf Lennart Persson och Fredrik Belfrage

 


är platsen för

- Idrottsutövare som varit framgångsrik i en eller flera sporter i förening i Skara Kommun

- Idrottsutövare som är född i Skara och som tävlat framgångsrikt i förening utanför Skara

- Ledare som gjort förtjänstfulla insatser inom idrotten i kommunen

- Andra personer som verkat för idrottens utveckling i kommunen

 

Detta är Skara IHS nya satsning tillsammans med SkLT. Styrelsen utser en kommitté
som nominerar och fastställer vilka som kommer at bli invalda i Hall of Fame

Presentation av nya medlemmar i Hall of Fame, samt utdelning av diplom, kommer att ske vid offentlig tillställning dit allmänheten inbjuds

Nomineringskommitté:  Nellan Hagman, Lennart Persson, Kjell Nordström, Bengt Andersson, Christer Clausson, Benny Ternemar

 

 

 

 

 

 

 

Antal besökare:

 sedan 10 oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmöte mars 2019

 


65 personer besökte Skara IHS för att höra Fredrik Belfrage kåsera.


Många av våra bilder och mycket av vår text kommer från Västergötlands Museum och från Skaraborgs Läns Tidning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Som nittonde sällskap i Westgöta IHS har Götene Idrottshistoriska Sällskap bildats.

Under måndagskvällen hölls det historiska första årsmötet i Götene kommuns fina plenisal.
Ett femtonal medlemmar var på plats och sällskapets ordförande Fredrik Larsson kunde snabbt klubba igenom nödvändiga punkter för det nystartade sällskapet. Förutom ordförande Fredrik Larsson, består styrelsen av dessa ledamöter: Sven-Olov Öberg, Bengt-Göran Nilsson, Ola Andersson och Carina Larsson.