Skara IHS skapar en ny hemsida.

Lennart Lundh har, efter många år av förtjänstfullt arbete, beslutat lämna posten som webmaster för hemsidan. Stort tack för den fina insatsen Lennart!
IT-gruppens övriga medlemmar är Rolf Berggren, Hans-Bertil Hassel och Alf Andersson, vilka alla med sina olika specialiteter har gjort sidan till en skattkammare för intresserade av Skaras idrottshistoria.

Vi kommer därför att skapa en ny hemsida på plattformen Idrottonline.
Sidan kommer att presenteras inom de närmaste veckorna.
Tills dess har vi skapat en tillfällig hemsida, för att kunna hålla er informerade om vad som händer i sällskapet. Du hittar den via denna
länk.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Skara IHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skara IHS är klart för semifinal i Westgöta Idrottshistorias kunskapstävling. I tisdagens kvartsfinal i Vilanhallen vann hemmalaget med 12-10 mot gästande Herrljunga. Det var hela tiden jämnt och publiken fick vara med om en spännande duell med gamle Skarabon Lennart Karlsson som tävlingsledare.

I Skaras lag ingick den här gången, Lennart Persson, Kjell Nordström och Jan-Åke Ek med Bosse Persson som lagledare. Semifinal och final avgörs i Vara den 28 mars.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Skara Idrottshistoriska Sällskap.

Sällskapet bildades 1994 för att dokumentera alla idrottsföreningar som funnits och finns i Skara kommun. Sällskapet har beslutat att bygga ett digitalt Idrottsmuseum som är öppet 24 tim alla veckans dagar. Här kan Du se hur långt vi kommit. Du som har kort eller andra handlingar från någon idrottsförening i Skara är välkommen att lämna detta till oss så kommer vi att lägga ut det på hemsidan , dvs vårt Museum !

Vi har träffar i Vilanhallen, Skara varje tisdag 14.00-16.00 under september-maj.

Du som inte är medlem är välkommen att skicka in namn, adress, telefon och mailadress till info@skaraihs.se. Medlemsavgiften är 100 kronor/år, bankgiro 393-5038 och då kommer Du att få Westgöta Idrottshistorika Sällskaps tidning.

Läs här om hur medlemsantalet utvecklats i Westgöta IHS och alla Sällskapen.
Klicka här...

Klicka här för tillgång till äldre nummer av tidningen
Westgötarnas Idrottshistoria

Källförteckning och hänvisningar:
Större delen av det material som publiceras på Skara Idrottshistoriska Sällskapets hemsida kommer från arkiv över samlade fotografier, tidningsurklipp och andra texter som bevarats i den lokal på Skaraborgsgatan 29 i Skara som varit gemensam för Skara Idrottshistoriska Sällskap och Skara Idrottsförening. Det är även en omfattande mängd som under lång tid donerats, införskaffats och hämtats från andra arkiv.

Härvid har Länsmuseet, Skaraborgs Läns tidning ( SkLT ), Skara kommun, skriften Skaras Historia del III ( Leif Nordh m.fl. ), Skaras idrottsföreningar och –klubbar ( foto Stig Rehn, Georg Svantesson m.fl. ) samt många enskilda personer  och andra källor varit omfattande och ovärderliga. Skara Idrottshistoriska Sällskap står i stor tacksamhetsskuld till ovan nämnda institutioner, företag, föreningar och enskilda personer, vilka samtliga härmed anges som källor.

 


Dagordning

Årsmöte i Skara Idrottshistoriska Sällskap

Tisdag den 25/2 2020. 14.00 i Idrottshallen.

 

 

1.    Mötet öppnas

2.    Val av ordförande för årsmötet

3.    Val av sekreterare för årsmötet

4.    Godkännande av kallelse och fastställande av dagordningen

5.    Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet

6.    Styrelsens årsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse

7.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.    Val av ordförande för ett år

9.    Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år

10. Val av en suppleant för en tid av ett år

11. Val av revisor

12. Fastställande av årsavgift

13. Övriga frågor

TILLBAKA

 

Verksamhetsberättelse för Skara Idrottshistoriska Sällskap 2019.

 

Vid årsmötet den 19 feb.valdes Lennart Persson till ordförande och Benny Ternemar till sekreterare. Som övriga ledamöter valdes Bo Persson, Kjell Nordström och Lars Ahlmark. Till suppleant valdes Lennart Lundh.

Till revisorer valdes Kenneth Rosvall och Alf Andersson.

 

Olle Magnusson och Håkan Svensson avtackades för sin tid i styrelsen.

 

Priset till årets ungdomsstipendiat fotbollsspelaren Alina Sagonjeva delades ut på ärsmötet.

 

Under året har vi haft två celebra gäster i Fredrik Belfrage och Tommy Söderberg.

 

Under våren beslutades att starta upp ett Hall Of Fame för kända Skaraidrottare. En jury bestående av Nellan Hagman, Christer Clausson, Kjell Nordström, Bengt Andersson,  Lennart Persson och Benny Ternemar beslutade att utse fem pristagare.

Dessa fem var Jan-Åke Ek, Göran Olsson, Bo Persson, Mattias Carlsson och Petra Skogsberg. Utmärkelserna delades ut på Djäknescenen i samband med Skarakvällen den 18 juli.

 

Under hösten beslutades att flytta verksamheten till en lokal i Vilan. Denna invigdes den 18 november.

 

Under senare delen av året tog Roger Johansson över som revisor.

  

Lennart Persson                  Benny Ternemar                 Bo Persson    Lars Ahlmark                           Kjell Nordström

    

 

TILLBAKA