Nästa café
blir vårterminen 2018
 

Alla tisdagar
kl 14:00
är det sedvanlig arbetsträff
i klubblokalen