Nästa café
blir vid höstterminens start
 

Alla tisdagar
kl 14:00
är det sedvanlig arbetsträff
i klubblokalen