Skara Gymnastikförening

 
Skara Gymnastikförening bildades 1922

HG Hamilton och Erik Wennerstedt bildade föreningen

 

Läs mer om föreningens
20-åriga historia

Läs mer om föreningens
50-åriga historia

Jubileumsskrift Skara GF 20 år        Jubileumsskrift Skara GF 50 år

 

 

GymnastikStyrelser
Tidningsurklipp
Jubileumsskrift

  20-TAL 30-TAL  
  40-TAL 50-TAL 60-TAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

20-talet

   
Upp    
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

30-talet

Inga bilder införda.    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

40-talet

Inga bilder införda.    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

50-talet

   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

60-talet

   
Upp    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

Styrelser

Inga protokoll införda.    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

Gymnastik

     
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tidningsurklipp

     
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLBAKA

 

 

Skara Gymnastikförening fyller

20 år

Damerna ha för det mesta varit i majoritet och få

ensamma föra föreningens färger vid uppvisningen

på söndag.

 

Den nu 20-åriga föreningens tillvaro började med att dåvarande gymnastikläraren vid läroverket, Major H G Hamilton, utlyste ett möte för intresserade å läroverkets gymnastiksal den 6 mars 1922. Formellt bildades föreningen vid ett andra möte den 23 samma månad, men övningarna hade då redan satts igång. De första ledarna voro major Hamilton och gymnastikdir. Elin Lindelöf  för var sin avdelning. Bland senare ledare är föreningen mycken tack skyldig makarna Lindau, Vars utmärkta ledning medförde en uppryckning av intresset.

På hösten 1922 fanns redan i manliga och kvinnliga avdelningar, och starten var sålunda god. Sedan dess har intresset växlat många gånger och medlemsantalet med det. Och ibland har sambandet mellan de olika avdelningarna varit mycket löst. Med undantag av några år ha alltid damerna varit i majoritet, vilket nu också är fallet. Heder åt dem! Att de senaste årens ofta återkommande militärinkallelser splittrat det starka könet är säkert.

När nu föreningen fyller 20 år hade det varit önskvärt att göra reklam och slå på stora trumman, men tiderna och medlemsantalet medger ej, att föreningen själv ställer upp båda avdelningarna till uppvisning. Något större evenemang med förhyrda elittrupper har ansetts för riskabelt med hänsyn till att föreningen ej kan riskera ett ekonomiskt bakslsg. Om föreningens styrelse bara kunde lita på Skarabornas gymnastikintresse!

Men det vågar den inte med hänsyn till det relativt ringa aktiva deltagandet. Hittills har föreningens ekonomi gått ihop utan hjälp, och den hoppas kunna stå på egna ben även i fortsättningen trots de dyra omkostnaderna. Stadens bästa lokal är fin men dyr! Flera medlemmar önskar kassören också. Måtte Skaraborna inse sitt eget bästa och börja gymnastisera mera ! Dra nytta av den utmärkta ledning som direktörerna Appelqvist och Sandqvist ge. Det är billigt! Motionsgymnastiken passar alla!

Jubileumfirandet får beträffande den offentliga del som sagt  äga rum utan manligt deltagande. Det blir med andra ord föreningens damer som ensamma får gå i elden och visa prov på sina färdigheter vid den uppvisning, som om söndag anordnas i läroverkets gymnastiksal. I stället kommer en flickavdelning från läroverket att medverka, ledd av gymnastikdir. Dagmar Appelqvist, vilken även kommenderar Gymnastikföreningens damtrupp. Vidare avgöres läroverkets mästerskap i grenhopp, vilket bör bli en både spännande och trevlig historia, och slutligen kommer ett lag av ”småpenor” att möta gymnasterna i en handbollsmatch. När föreningen år 1932 vid 10-årsjubileum haft uppvisning på teatern, hette det i referaten, att tillställningen hade ett stort propagandavärde men inbringade mer ära än guld. Måtte det bli båda delar nu på söndag.

Efter uppvisningen blir det enskilt jubileumssamkväm i läroverkets institutionsbyggnad med visning av en film från förra sommarens gymnastikfest i Alingsås, kaffeservering och dans.

 

Saxat ur Skara Tidning 20 mars 1942

 

TILLBAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLBAKA

 

Skara Gymnastikförening fyller

50 år

 

TILLBAKA

TILLBAKA

TILLBAKA

TILLBAKA