Skara Atlet- & Idrottssällkap   1900
Föreningen Skara Atlet- & Idrottssällskap, SAIS, bildades den 11.11.1900. Ändrade snart till AIS
Bytte till IF 1912 då Skara SK anslöt sig.

Förste ordförande var K J Bergman.

 

 

 


 

Till medlemmar i föreningen kunde inväljas Hantverkare, Atleter och Skolungdom. 1906 tilläts även köpmän deltaga i föreningens övningar. 1912 upptogs i "Sällskapet" Skara Sportklubb och samtidigt ändrades namnet till Skara Idrottsförening, populärt kallat för SI.

Första träningslokalen var i "Enkan Rapps" f d slaktarbod på Oxbacksgatan 4.

Därefter flyttades verksamheten, under fyra år, till en vagnbod på Skolgatan.

Då lantmannaskolan utrymde Surbrunnssalongen övertog SAIS hyran.

Den första utomhusarenan var Godtemplarnas festplats "Lyckan" invid Björkelund. Därefter flyttade man till den Könkigska tomten vid S:t Annegatans norra mynning, och därefter till dess södra mynning - S:t Anne äng. Sedan flyttade man till Botan och Läroverkets idrottsplats. Kollegiet förbjöd idrott och fotbollsspel 1908, samtidigt som Skara kommun stängde de två idrottsplatserna utmed S:t Annegatan. Under åren 1908 - 1910 fanns inga idrottsarenor i Skara, vilket orsakade föreningen stora problem. År 1910 kunde den egna idrottsplatsen "Trekantstadion" invigas, som då var länets första "riktiga" idrottsarena. I samband med invigningen hölls en tävling i 10-kamp och ett 10.000 meters terränglopp. Till löpningen hade sverigeeliten inbjudits med den blivande världsrekordhållaren Ahlgren i spetsen.

Tyvärr var banan så dåligt märkt att de flesta gästerna sprang fel. För att råda bot på det missnöje som uppstod, beslöt tävlingsledningen att ha en "dubbel" prisutdelning. En för de som sprungit vilse och för kort och en för de som sprungit den avsedda banan.

19312 kunde Skaravallen invigas, och 1972 invigdes Skarahov. Det många minns från denna är bygglinjens elevers tack till Skara kommun, som löd:

" Ett stort tack för ståplatsbiljetterna, som vi fick, för att vi byggt sittplatsläktaren".

Upp

Upp

Upp

Atletik
Styrelser
Tidningsurklipp

fÖRE 1910        
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

1910 och tidigare

   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    

I mitten står den kände skaraprofilen och tandatleten David Bergman. Han var brandchef i Skara
och blev förste hedersledamoten i Skara AK

 

   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

Atletik

 

   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    

I mitten står den kände skaraprofilen och tandatleten David Bergman. Han var brandchef i Skara
och blev förste hedersledamoten i Skara AK

 

   
Upp    
   
Upp    
   
Upp