Ardala GoIF
 

60-TAL

  80-TAL   Senare
         


Fotboll

Ishockey
Historia

 

 

 

Ardala GOIF bildades 1966 och har sina fotbollsplaner i Ardala samhälle.
Föreningen sköter själv sin anläggning tillsammans med kommunen.
Ardala GOIF har som mest haft 575 medlemmar men antalet är nu 2017 runt 300 medlemmar.

Föreningen bedriver idag både flick-och pojkfotboll samt seniorverksamhet för herrar.
Man har en egen klubbstuga i anslutning till fotbollsplanerna och det är en uppskattad träffpunkt och mötesplats. Ett elljusspår, anlagt på 1980-talet och upprustat 2017 av kommunen, liksom en boulebana, anlagd 2010 av den lokala pensionärsföreningen, finns också i anslutning till idrottsplatsen. Tidigare fanns ett elljusspår, anlagt redan på 1960-talet.

Läs mer.....

 

 

 

 

 

 

 

Den första styrelsen bestod av
Thorbjörn Andersson, ordf.
Ulf Hellborg, sekr.
Christina Martinsson (Bergdahl)
Karl-Erik Gustafsson och
Claes Hellner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

80-talet

   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-talet

   
Upp    
   
Upp    
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

Fotboll

Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
   
Upp    
 
Upp