TILLBAKA

 

 

     
 


 

  

  Lokala Sällskap

 

   
 
 
 
   
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 
 

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Bildad 1988-09-17
Nummer IHS0001
Adress Roland Gustafsson, Ekenäsvägen 11
Postadress 546 72 Mölltorp
Telefon +46505-30614
Mobil +46706730614
E-post roland@arnekarr.se
Hemsida http://www.westgotaihs.se/ 
Organisationsnummer 866601-1823
 

 


Som medlem i lokalt idrottshistoriskt sällskap får du regelbundet tidningen Westgötarnas Idrottshistoria, fylld av läsvärda berättelse och sevärda bilder.

Vill Du bli medlem i Skara Idrottshistoriska Sällskap skall Du kontakta    Lars Ahlmark via mail här.

 

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap


 
Våra uppgifter är att verka för att bevara det idrottshistoriska arvet. I Västergötland bildades Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) den 17 september 1988 på Gräfsnäs Slott i Sollebrunn. Till Interimstyrelse valdes Ordförande Bo Bostrand Skara, till ledamöter valdes Harald Jacobsson Älvängen, Mats Segerblom Borås, Lennart Pettersson Lerdala, Jonny Dahlberg Skövde.

WIS är en ideell, allmännyttig juridisk organisation med uppgift att dokumentera, främja och samordna kulturarvet inom idrotten i Västergötland. WIS har antagna stadgar och verksamheten leds av en vald styrelse. Det finns 18 anslutna Lokala Idrottshistoriska Sällskap/föreningar som tillsammans har över 3 300 medlemmar (föreningar/förbund, företag och personer).

 

 

         
 

                         Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps styrelse

 


Tillbaka till toppen av denna sida

 

Styrelse och övriga förtroendevalda
för WIS


 
Ordförande

Roland Gustafsson
roland@arnekarr.se
0505-30614
0706-730614

Sekreterare

Tommy Olsson                                 
tommy@bihs.se
033-200453
0705-677958

Kassör

Börje Gustavsson                            
brje.gustavsson@telia.com
0520-31331
0705-737831

Vice ordförande

Lars-Göran Bengtsson                    
lgb.vanersborg@gmail.com
0521-15812
073-6397188          

 Ledamöter

Bengt-Göran Bäcklund
anhelund@gmail.com
0706-325162


Karin Monsén/Karlsson                             
karinmonsen@hotmail.com
0520-425126
0732-285879


Göran Zettergren
zettergrengoran@gmail.com
033-260166

Suppleant


Carl-Erik Johnsson            
carl-erik.johnsson@telia.com
0708-16155

Suppleant och webbansvarig


Janne Åberg
janneaberg39@gmail.com
0706-534293

Revisorer                                 

Kent Larsson
larsson-kent@telia.com
0705-150840

Harry Nilsson
harry-majlis@tele2.se
0706-877222

Revisorsuppleanter

Ingvar Nordin
0706-819563

Lennart Alsin
0706-761480

Valberedning

Lennart Karlsson, sammankallande
0520- 425126
leomattila@hotmail.com


Per-Göran Björkman
0703-726898
p-g.bjorkman@telia.com
 

 
Bengt-Göran Bäcklund
0766-325162
anhelund@gmail.com


Börje Carlsson
0703-394229

 
 
  Tillbaka till toppen av denna sida  
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tillbaka till toppen av denna sida

  Alla lokala idrottshistoriska sällskap / föreningar

Länkarna leder till ny sida
 
     
 
 
 
  Tillbaka till toppen av denna sida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till toppen av denna sida